Niezalogowany
zmień rozmiar:

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
I PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szanowni Rodzice

 Drodzy Gimnazjaliści

 

1.       Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające do oddziałów,
w których nie wypełniono ustalonych planem naboru limitu miejsc.

2.       Wolne miejsca zostaną ogłoszone w terminie 12 lipca 2018 r godz. 12.00

3.       Wnioski będzie można wypełniać i składać w szkole pierwszego wyboru od 16 lipca do 7 sierpnia 2018 r do godz. 15:00

     

UWAGA !

Wniosek tylko wypełniony a nie złożony w szkole,
nie bierze udziału w rekrutacji.

 

4. Harmonogram działań:

1)         możesz wybrać 3 szkoły ponadgimnazjalne lub ponadpodstawowe (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną szkołą).

PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

2)         nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie szkołach:

         wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),

         zwróć uwagę nie tylko na liczbę ale także na kolejność w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

3)         jeśli wybrałeś oddział dwujęzyczny, pamiętaj, by sprawdzić w szkole, która prowadzi nabór do tego oddziału, termin testu kompetencji z języka.

4)         wybierając oddział sportowy/mistrzostwa sportowego sprawdź w szkole, która prowadzi nabór, zasady przyjęcia do tego oddziału.

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów.

 

Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdziesz miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może w innej klasie. Warto wybrać szkoły odpowiadające Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię do klas kolejno - od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.

5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 30 sierpnia 2018 roku godz. 9:00

Rekrutacja ID: 139; Wersja: 9.120.296.1581 Harmonogram ID: 0;